Skip to main content

Vorming: Als je zelf kiest voor zwangerschapsverlies

Begeleiding bij verwerking na abortus of zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose

Tijdens deze vorming schetsen we hoe een rouwproces er kan uit zien na een abortus of een zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose. We presenteren theoretische inzichten en concrete handvatten voor de begeleiding vanuit onze praktijk. Daarnaast laten we ook de stem van de ervaringsdeskundige(n) horen en tonen we de kracht van lotgenotencontact.

Gevoelens van neerslachtigheid, schuld, schaamte en spijt komen vaak voor na een zelfgekozen zwangerschapsverlies, zoals abortus om psycho-sociale reden of zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose. Deze gevoelens (h)erkennen als normale rouwreacties is niet evident.

‘Kan je rouwen om iets wat je nooit hebt gekend? Mag je verdriet hebben om een verlies waar je zelf voor ‘gekozen’ hebt?’ Voor de naaste omgeving blijft het gemis en de worsteling hieromtrent vaak verborgen.

Wij willen op deze dag tonen dat het bewust ruimte maken voor deze verborgen rouw een wereld van verschil kan maken voor cliënten. We reiken handvatten aan om hier concreet mee aan de slag te gaan.

Programma

9u – 9u30             Onthaal met koffie

9u30 – 11u           Welkom en kennismaking met elkaar en de thematiek

Wat verstaan we onder ‘zelfgekozen’ zwangerschapsverlies? Wat zijn de raakvlakken met perinataal verlies en welke signalen komen we tegen die een verborgen rouw doen vermoeden?

11u-11u15: Koffiepauze

11u15 -12u30        De stem van ervaringsdeskundige(n)

We maken plaats voor getuigenissen en gastspreker Christine Vandenhole stelt als oprichtster en coördinator de organisatie het ‘Berrefonds’ voor. Ze neemt ons op een unieke manier mee in de leefwereld van onze cliënten.

Ook andere relevante organisaties die lotgenotencontact faciliteren worden kort gepresenteerd.

12u30-13u15: Lunchpauze

13u15-14u45           Rouwverwerking bij ‘zelfgekozen’ zwangerschapsverlies

Ook bij een abortus om psychosociale redenen of een zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose mogen we dus een rouwproces verwachten. We geven inzicht in hoe dit door cliënten wordt ervaren en hoe we hier als professionals aandacht kunnen aan geven.

14u45-15u: Koffiepauze

15u-16u15            Begeleiding bij zwangerschapsverlies

Wat is onze rol als professional? Hoe kunnen wij best ondersteunen? We vertrekken vanuit de expertise van Fara en zoemen in op aandachtspunten in de begeleiding (houding, vaardigheden, …)

16u15 - 16u30    Afronding

Lesgevers

Katleen Alen en Sindy Helsen, stafmedewerkers Fara vzw
Gastspreker Christine Vandenhole, Berrefonds

Aanwezigheidsattest

Een betalings- en aanwezigheidsattest wordt meegegeven op de vormingsdag.
Deze vorming telt 5.5 vormingsuren.

Kostprijs

De deelnameprijs is 90 euro.
Je inschrijving is definitief na bevestigingsmail en overschrijving op rekeningnummer BE32 7364 0355 2602 BIC: KREDBEBB met vermelding ‘naam +
als het anders loopt dan verwacht nov 2019’

Inschrijven

Schrijf je in via onderstaand inschrijvingsformulier, je ontvangt vervolgens een mailtje met de betalingsgegevens.
Let op, je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.