Skip to main content

Studiedag: Help, mijn cliënt is zwanger!

Hoe maak je kinderwens en gezinsplanning bespreekbaar bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen? Laat je inspireren tijdens deze boeiende studiedag!

Geen thema raakt zo hard als het welzijn van onze kinderen. Wanneer situaties van kinderverwaarlozing de media bereiken, laait het politieke debat rond verplichte anticonceptie steevast op.

Bij Fara denken we dat er nog veel winst te halen valt bij het bespreekbaar stellen van kinderwens en gezinsplanning bij maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Wij geloven immers dat alle vrouwen en koppels autonome reproductieve keuzes willen maken in hun eigen belang én in het belang van hun (toekomstige) kind.

Met deze studiedag willen we hulpverleners inspireren én handvatten geven om hen hierbij te helpen.

Programma

 

onthaal met koffie & thee vanaf 08u30

 

Plenair gedeelte van 09u00 tot 12u30

 • Inleiding door Fara

  Fara is al meer dan 30 jaar actief rond het thema zwangerschapskeuzes. We nemen je mee in hoe ook het thema kinderwens steeds vaker op ons pad kwam, hoe we daarmee aan de slag gingen en hoe dit finaal resulteerde in deze studiedag. 

 • Laura Malisse - 'Kaart jij het aan?' Voorstelling onderzoeksresultaten 

  In de afgelopen maanden organiseerde Fara verschillende focusgroepen bij Leuvense organisaties rond het thema gezinsplanning. We gingen op zoek naar de drempels die hulpverleners ervaren rond deze thematiek, maar zeker ook naar good practices. We stellen jullie graag voor wat we hieruit leerden en hoe we dit meenemen naar de toekomst. 

 • Danielle van Sambeek & Connie Rijlaarsdam - Nu Niet Zwanger

  Een zwangerschap moet voor iedereen een bewuste en geïnformeerde keuze kunnen zijn – niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare positie zit. Het programma Nu Niet Zwanger biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten (vrouw én man) in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Danielle en Connie stellen hun project voor, dat ondertussen al in twee derde van alle Nederlandse gemeenten actief is.

   

 • Bruno Vanobbergen - Preconceptuele zorg: een beleidsperspectief 

  Geregeld stellen zich in de preconceptionele fase ethische, existentiële en therapeutische kwesties, bijvoorbeeld wanneer wensouders kampen met zeer complexe problematieken. Hoe verantwoord is het om in bepaalde contexten een kinderwens te ondersteunen? Hoe ga je als hulpverlener in gesprek bij ernstige twijfels over de mogelijkheden van een wensouder om ook echt de zorg voor een kind te kunnen dragen? Biedt de oudersituatie voldoende garanties om de rechten van het kind te borgen? In deze bijdrage schets ik een kader hoe we vanuit het Vlaamse beleid professionals in deze zoektocht zo goed mogelijk proberen ondersteunen. 

 • Katrien Ruytjens - "Wie is de meest kwetsbare in deze situatie?” Een blik vanuit de zorgethiek

  Zwangerschap(swens) in een verontrustende situatie brengt ons ethische en existentiele kompas in verwarring. In de context van een hulp- en zorgverlening die autonomie als hoogste waarde heeft, worden we uitgedaagd in onze meervoudige partijdigheid én verantwoordelijkheid. Wat kan de zorgethiek ons daarover leren?

Workshops (2 rondes) van 13u30 tot 16u00

 • Laura Jacobs en Katleen Alen - Toekomstpraatjes

  Fara vzw ontwikkelde een ervaringsgerichte werkvorm die kinderwens en jong ouderschap op interactieve wijze bij jongeren in groep bespreekbaar maakt. In deze workshop leer je Toekomstpraatjes van binnenuit kennen. Na een korte inleiding over het opzet, laten we je proeven van verschillende methodieken die erin verwerkt zitten. Zodoende spreken we zowel jullie ervaring, verbeelding als cognitieve kennis aan. Afrondend is er tijd voor het delen van ervaringen en vragen.

 • Danielle Van Sambeek & Connie Rijlaarsdam - Nu Niet Zwanger

  Aan de hand van een casus ga je in deze workshop concreet aan de slag. Er wordt gekeken naar je rol als hulpverlener (wat zou jij doen? Waar zitten je aarzelingen en noden?). Naar voorbeeld van het Nu Niet Zwanger project wordt er echter ook nagedacht over visie, structuren en samenwerkingsverbanden die hulp kunnen bieden om maatschappelijk kwetsbare vrouwen te begeleiden naar geïnformeerde beslissingen én die hen helpen om deze beslissingen om te zetten in gedrag. 

 • Katrien Ruytjens - Zwangerschap in verontrustende situaties: aan de slag met onze ethische bekommernissen. 

  Aan de hand van enkele modellen van ethisch overleg gaan we aan de slag met jouw casussen. Daarbij onderzoeken we niet enkel oplossingsgerichte gespreksmethoden, maar ook intervisievragen rond betekenis.  Deze workshop werkt op twee niveaus: (1) deelnemers krijgen nieuwe inzichten rond hun actuele of voorbije casussen en (2) overlegmethoden en -routines worden onderzocht op bruikbaarheid in de praktijk. 

 • Sarah Hulsmans - Onder 4 ogen methode: praten over gezinsplanning in de hulpverlening

  De Onder vier ogen methode is gesprekmethodiek en dus een hulpmiddel om een gesprek te voeren over seksuele gezondheid in 4 eenvoudige stappen. De stappen bouwen verder op gekende vaardigheden. Je leert ze toepassen met concrete voorbeelden. Met een gesprek over gezinsplanning stimuleer je een geïnformeerde anticonceptiekeuze op maat, maar ga je ook in op reflectie over kinderwens met als doel een ongeplande zwangerschap te voorkomen, of een gewenste zwangerschap uit te stellen naar een geschikter moment. Ontwikkeld in samenwerking met Domus Medica en de Vlaamse Vereniging voor Seksuologen

 • Veerle Stulens en Ellen Janssen - Toch zwanger en deze ouder heeft echt geen netwerk? Herkenbare uitspraak?

  Wat als je in één uur tijd op een eenvoudige en positieve manier minstens 20 mensen in beeld kunt brengen? Vanuit onze ervaringen in het Limburgs project ‘Veilig en omringd opgroeien van in de buik’ laten we jullie proeven van ‘mobility mapping’, een eenvoudige tool waarmee je écht het verschil kan maken in het leven van de baby en de ouders.  Soms is het opzetten van een netwerk echter niet voldoende. Daarom nemen je ook mee in de mogelijkheden wanneer de verontrusting te groot blijkt.  

Kostprijs

20€ 

Koffie, thee en lunch inbegrepen.  

10€ 
Indien je enkel het plenair gedeelte volgt.
Koffie en thee inbegrepen. 

Gezien de maatschappelijke relevantie van het thema proberen we deze dag zo toegankelijk mogelijk te houden, we vragen enkel een bijdrage voor de catering.

Inschrijven

Mijn keuze voor workshop 1: required
Enkel voor wie inschreef voor de volledige dag.
Mijn keuze voor workshop 2: required
Enkel voor wie inschreef voor de volledige dag.