Skip to main content

Netwerkmoment online en blended werken in welzijnswerk en ggz: Fara pitch

Online en blended welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg zijn in volle evolutie. Onderzoek en ontwikkeling spelen daarbij een belangrijke rol. 

BLENDER is een initiatief van Onlinehulp-Vlaanderen – het samenwerkingsverband van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Arteveldehogeschool, Thomas More, Howest, Online-hulpverlening.be, Psyche, en ondersteund door Vlaanderen. Fara's online keuzehulp bij ongeplande zwangerschap is een van de projecten die in de kijker wordt gezet. 

 

Tijdens deze netwerkdag/innovatietafel worden mensen uit verschillende werkterreinen samengebracht: onderzoekers en ontwikkelaars uit hoger onderwijs en kenniscentra, experten uit het werkveld en overheid. Iedereen die begaan is met de ontwikkeling van online en blended werken in welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg, is welkom.

 

Voor wie?

  • hoger onderwijs, kenniscentra,
  • werkveld en organisaties, koepels, werkgeversfederaties, steunpunten
  • overheid

Programma

  • Korte introductie
  • Hoe kan je online en blended werken aan meer welzijn en geestelijke gezondheid? Je krijgt een inspirerende pitch van twaalf innovatieve onderzoeks- en ontwikkelprojecten.
  • Samen in gesprek over deze projecten.
  • Verkenning van de noden en toekomstplannen voor onderzoek en innovatie op dit terrein
  • Netwerklunch

Je maakt kennis met deze projecten:

TeleLAC-12: Sabine Van Eerdenbrugh, docent en onderzoeker Logopedie, Thomas More
Hybride Gezinszorg: Philippe Bocklandt, docent en onderzoeker Sociaal Werk, Arteveldehogeschool
CLB Online: Margaux De Bruyn, coördinator
Familielink: Marlies Wintmolders, doctoraatsonderzoeker Klinische Psychologie, KULeuven
Digi-Act: Martine De Zitter, docent en onderzoeker Sociaal Werk, Arteveldehogeschool
Keuzehulp ongepland zwanger: Fara
Solentra - online beslishulp: Solentra en Thomas More
LifeCity en LifeTree: Joke De Wilde, projectleider FaITH, HoGent
Be-Adult: Anna Raymaekers, onderzoeker bij Liquid
Connect Team: Kaat Van Acker, docent sociaal werk, Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen
Blended psychotherapie: Herwig Claeys, projectverantwoordelijke OnlinePsyhulp
Toegankelijkheid van dienstverlening en de combinatie van online, telefonisch en fysiek contact bij sociaal werk: Pieter Cools, docent en onderzoekscoördinator Stadskracht, AP Hogeschool en Master Sociaal Werk UA

Inschrijven?

Deelname is gratis, netwerklunch inbegrepen. 

Inschrijven kan via de website van Sam vzw, via volgende link. 

Meer info en inschrijven?