Skip to main content

Lerend netwerk zin-zoekers in de hulpverlening

Hoe gaan hulpverleners om met betekenis- en zinvragen van cliënten? In dit lerend netwerk verken je dit soort vragen  en zoek je hedendaagse taal om hiermee als hulpverlener om te gaan.

Voelen hulpverleners zich voldoende gesteund of geschoold om deze vragen te hanteren? Maken hulpverleners nog expliciet ruimte voor zin-vragen van cliënten? Of in het team? En is dat een noodzaak of een overbodigheid? Stelt de hulpverlener zelf nog zinvragen?

Zin-zoekers lerend netwerk biedt professionalisering en uitwisseling tussen hulpverleners in vijf bijeenkomsten van 3 uur, gespreid over 1 jaar. Elke bijeenkomst kan ook afzonderlijk worden gevolgd.  

Doelgroep

Voor hulpverleners (teamcoördinatoren, sociaal werkers, begeleiders,…)

 • met interesse in de dimensie van zin- en betekenisgeving in de hulpverlening
 • zonder specifieke voorkennis
 • die bereid zijn om spiritualiteit kritisch constructief te onderzoeken, vanuit hun positie als hulpverlener

Herken je je in bovenstaande beschrijving, voel je enthousiasme om actief aan het project mee te werken en samen met ons te groeien naar meer integratie van zingeving en spiritualiteit in de hulpverlening? Aarzel dan niet om je in te schrijven voor het lerend netwerk.

Ons aanbod

Elke bijeenkomst is er vorming en training door gastsprekers en ruimte voor ervaringsuitwisseling. 

Lesgevers

 • Marjoleine Vosselman
  Psycholoog, counselor, docent zingevende gespreksvoering
 • Ilse Cornu
  Theoloog en docent Hoger Instituut Gezinswetenschappen
 • Johan Vandervloet
  Psycholoog en theoloog, docent University College Leuven-Limburg
  Samen met Ilse Cornu auteur van het boek: Iedereen spiritueel. Praktisch groeiboek voor je eigen spiritualiteit, Uitgeverij Halewijn, Antwerpen, 2016.

Uitwisseling en trajectbegeleiding door Katrien Ruytjens en Sindy Helsen.

Kostprijs

De deelnameprijs is 100 euro of 25 euro per bijeenkomst.
Je inschrijving is definitief na overschrijving op rekeningnummer BE32 7364 0355 2602 BIC: KREDBEBB met vermelding ‘naam + zinzoekers’.

Inschrijven

Schrijf je in via onderstaand inschrijvingsformulier, je ontvangt vervolgens een mailtje met de betalingsgegevens. Let op, je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.  

Vraagt deelname aan het lerend netwerk te veel engagement, maar wil je toch graag je steentje bijdragen? Misschien heb je wel tips (boeken, organisaties, experten) die je ons wil bezorgen. Of heb je (recent) een ervaring gehad (met een client) in je hulpverlenerscontext rond spirituele betekenisgeving. Laat het ons weten!