Skip to main content

Gastles postgraduaat preconceptie- en fertiliteitszorg: beleving zwangerschapskeuzes

Fara geeft een gastles 'beleving zwangerschapskeuzes' in het postgraduaat preconceptie - en fertiliteitszorg van de Vives Hogeschool.

Inhoud PG

We komen in de verloskundige zorg steeds vaker in aanraking met problematieken die in sterke mate toe te schrijven zijn aan veranderende levensstijlfactoren. Denk maar aan de toenemende prevalentie van obesitas en diabetes bij zwangere vrouwen en fertiliteitsproblemen bij koppels. Daarnaast wijst een groeiend aantal studies uit dat de eerste 1000 dagen van een kind, van conceptie tot het 2de levensjaar, bepalend zijn voor de gezondheid op latere leeftijd. Het is dus van groot belang dat de zwangerschap in optimale omstandigheden start en dat jonge ouders voldoende kennis hebben rond het belang van een gezonde levensstijl, voor, tijdens en na de zwangerschap. 

Levensstijlfactoren hebben invloed op de vruchtbaarheid. Nieuwe technieken en mogelijkheden in de fertiliteitszorg volgen elkaar in snel tempo op. Het is daarom belangrijk dat gezondheidswerkers personen met een kinderwens correct kunnen informeren over de hedendaagse mogelijkheden van vruchtbaarheidstechnieken.

Lesprogramma

Deze opleiding kan gevolgd worden als volledig postgraduaat van 20 studiepunten of als afzonderlijke modules per 5 studiepunten. Per module worden ongeveer 5 lesdagen voorzien.

De 4 modules zijn:

  • Levensstijl bij man en vrouw
  • Preconceptiezorg: met o.a. de gastles van Fara
  • Fertiliteitszorg
  • Praktische zorg

Het volledige uurrooster vind je hier terug.

Er is een combinatie van on campus lessen en hybride lessen (op vrijdag) en webinars (op maandagavond). De on campus lessen zetten we in voor vaardigheidstrainingen zoals motivationele gespreksvoering etc.

Interesse?

Schrijf je nu in voor het volledige postgraduaat of voor 1 of meerdere modules.