Skip to main content

Kinderwens bij personen met een verstandelijke beperking. Vorming i.s.m. Konekt vzw

Help, mijn cliënt wil een kind!

Verlangen naar een kind bij deze kwetsbare doelgroep roept veelal vragen op. Kan mijn cliënt wel voor een kind zorgen? Wil hij dat wel echt? Weet hij waarvoor hij kiest? Mag ik dat thema wel bespreekbaar maken of maak ik dan slapende honden wakker? Hoe ga ik met hem in gesprek over realistische verwachtingen, zonder dromen radicaal te doorprikken?

Dit thema plaatst hulpverleners voor een uitdaging. Het is immers moeilijk om een inschatting te maken over wat het mogelijke ouderschap met je cliënt zal doen. Daarnaast vraagt het vaardigheden rond counseling om je cliënt te helpen komen tot een geïnformeerde keuze rond kinderwens. Bovendien bots je daarbij misschien op je persoonlijke waarden over wat ‘verantwoord ouderschap’ inhoudt of op de visie van je team of organisatie.

Deze vorming wil professionals achtergrondinformatie, ruimte voor reflectie en concrete handvatten bieden om in gesprek te gaan over kinderwens.

We wisselen ervaringen uit en zoeken samen naar antwoorden op vragen als:

  • Wat is er geweten over ouderschap en kinderwens van personen met een verstandelijke beperking?
  • Wat doet het met mij als persoon en als professional als mijn cliënt een kinderwens uit?
  • Hoe kan je het thema bespreekbaar maken met je cliënt? Welk materiaal kan je hiervoor gebruiken (o.a. Real Care Baby en Beeldenboek)?Hoe kan je je cliënt ondersteunen om met deze kinderwens op constructieve wijze om te gaan?

Er is ruimte voor casusbespreking en voor het oefenen van methodieken om kinderwens bespreekbaar te maken.

Lesgevers

Katleen Alen, Fara vzw
Cathy De Feyter, Konekt vzw

 

Waar en wanneer?

Te Mechelen, ViaVia, Zandpoortvest 50 (ingang in het park), 2800 Mechelen

op donderdag 7 juni 2018 van 9u30 tot 16u30. Onthaal vanaf 9.00u.


Doelgroep

Professionelen in de gezondheids-, welzijns-, onderwijs-, en gehandicaptensector, die door het beroep dat ze uitoefenen een rol spelen in de psychosociale begeleiding van deze doelgroep.
Omdat ervaringsuitwisseling een erg belangrijk aspect is van deze vorming, zijn deze dagen niet geschikt voor studenten of zuiver theoretische medewerkers.
We werken in kleine groep van maximum 18 deelnemers.


Aanwezigheidsattest

Een betalings- en aanwezigheidsattest wordt meegegeven op de vormingsdag.

Meer info?

Neem contact met vragen@fara.be, 016 38 69 50

 

Inschrijven

De deelnameprijs bedraagt 90 euro
(broodjesmaaltijd en syllabus inbegrepen). Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving op rekeningnummer BE32 7364 0355 2602 BIC: KREDBEBB met vermelding ‘naam + vorming kinderwens’’.