Skip to main content

Gratis: lespakket tienerzwangerschap voor secundair onderwijs

Gratis lespakket

Fara werkte een compleet lespakket uit rond ongeplande zwangerschap en ouderschap bij jongeren voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs, dat de leerkracht toestaat lessen ‘à la carte’ samen te stellen.

Enerzijds is er een uitgebreid informatiegedeelte voor leerkrachten waarin volgende dingen aan bod komen:  de vele facetten van (ongeplande) zwangerschap bij tieners, cijfers, (keuze)mogelijkheden bij een ongeplande zwangerschap, beleving door jonge ouders, toekomstige grootouders, klasgenoten...

Anderzijds zijn er verschillende werkvormen en opdrachten waaruit de leerkracht kan kiezen naargelang de focus en/of studierichting (ASO, TSO, BSO).

Het lespakket sluit aan bij een groot aantal vakoverschrijdende eindtermen (VOET'en) en leerplandoelstellingen.

Als gratis download

Je kan het lespakket gratis downloaden

Of liever in een mooie kaft?

Heb je het liever op papier, in een mooie kaft? Dat kost je slechts €15 (+ € 3,35 verzendingskost)! Bestel het via het online formulier.

Bestellen