Skip to main content

Beslissingsproces PND: wettelijk kader

Als hulpverlener is het goed om op de hoogte te zijn van de wetgeving rond zwangerschapsafbreking. 

Als een cliënt of patiënt zwanger is komt zij voor 3 keuzes te staan:

  1. Kiezen voor prenatale screening of niet?
  2. Kiezen voor prenatale diagnostiek of niet? (bij een verhoogd risico)
  3. Kiezen voor voortzetten of afbreken van de zwangerschap bij een prenatale diagnose?

Het begeleiden van deze keuzes wordt in volgende artikels uitgelegd. 

De wet

De wet stelt geen uiterste termijn waarbinnen de zwangerschap kan beëindigd worden en dus laat de wet veel invulling en interpretatie toe. Bijgevolg zal het beleid van het betrokken ziekenhuis cruciaal blijken.
Bekijk in functie van het team en beleid om je indien nodig te beroepen op de gewetensclausule. Probeer als collega’s oog te hebben voor elkaars worstelingen hiermee. Communiceer vooral ook goed naar je patiënten wat de implicaties zijn.

Gewetensclausule

Geen enkele hulpverlener kan gedwongen worden ‘medewerking te verlenen aan een zwangerschapsafbreking’.

Voorwaarden zwangerschapsafbreking

Voorwaarden voor zwangerschapsafbreking na 12 weken:

  • de gezondheid van de vrouw is in gevaar of het kindje zal lijden aan ‘een uiterst zware kwaal die als ongeneeslijk wordt erkend’
  • advies van tweede arts vereist
  • na inlichting over de medische risico’s en over de verschillende opvangmogelijkheden voor het kind
  • na verplichte bedenktijd van zes dagen na de finale diagnosestelling
  • na schriftelijke toestemming van de vrouw.