Skip to main content

Project ‘zin-zoekers in de hulpverlening' lerend netwerk

Een initiatief van Fara vzw, in samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond

Hoe gaan hulpverleners om met betekenis- en zinvragen van cliënten? Voelen hulpverleners zich voldoende gesteund of geschoold om deze vragen te hanteren? Maken hulpverleners nog expliciet ruimte voor zin-vragen van cliënten? Of in het team? En is dat een noodzaak of een overbodigheid? Stelt de hulpverlener zelf nog zinvragen?

“Zin-zoekers in de hulpverlening” verkent deze spirituele en existentiële vragen  en zoekt hedendaagse taal om hiermee als hulpverlener om te gaan.

Zin-zoekers lerend netwerk biedt professionalisering en uitwisseling tussen hulpverleners in vijf bijeenkomsten van 3 uur, gespreid over 1 jaar. Elke bijeenkomst kan ook afzonderlijk worden gevolgd.  

Doelgroep

Voor hulpverleners (teamcoördinatoren, sociaal werkers, begeleiders,…)

  • met interesse in de dimensie van zin- en betekenisgeving in de hulpverlening
  • zonder specifieke voorkennis
  • die bereid zijn om spiritualiteit kritisch constructief te onderzoeken, vanuit hun positie als hulpverlener

Herken je je in bovenstaande beschrijving, voel je enthousiasme om actief aan het project mee te werken en samen met ons te groeien naar meer integratie van zingeving en spiritualiteit in de hulpverlening? Aarzel dan niet om je in te schrijven voor het lerend netwerk.

Waar?

Begijnhof Diest - Infirmeriestraat z/n - 3290 Diest
Vormingscentrum Guislain vzw - Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent

Wanneer?

Gent:                                                             Diest:                                               

22/03/2018                                                  19/04/2018

17/05/2018                                                  14/06/2018

20/09/2018                                                  18/10/2018

22/11/2018                                                  13/12/2018

24/01/2019                                                  21/02/2019

telkens van 13.30u tot 16.30u                   telkens van 9.30 tot 12.30u


Ons aanbod

Elke bijeenkomst is er vorming en training door gastsprekers en ruimte voor ervaringsuitwisseling. 


Marjoleine Vosselman
Psycholoog, counselor, docent zingevende gespreksvoering
Marjoleine Voselman & Kick Van Hout, Zingevende gespreksvoering: helpen als er geen oplossingen zijn, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2013

Ilse Cornu
Theoloog en docent Hoger Instituut Gezinswetenschappen

Johan Vandervloet
Psycholoog en theoloog, docent University College Leuven-Limburg
Samen met Ilse Cornu auteur van het boek: Iedereen spiritueel. Praktisch groeiboek voor je eigen spiritualiteit, Uitgeverij Halewijn, Antwerpen, 2016.

Uitwisseling en trajectbegeleiding door Katrien Ruytjens en Sindy Helsen.

Inschrijven

  • Traject van 5 bijeenkomsten
  • Deelnameprijs: 100 euro of 25 euro per bijeenkomst.

Vraagt deelname aan het lerend netwerk te veel engagement, maar wil je toch graag je steentje bijdragen? Misschien heb je wel tips (boeken, organisaties, experten) die je ons wil bezorgen. Of heb je (recent) een ervaring gehad (met een client) in je hulpverlenerscontext rond spirituele betekenisgeving. Laat het ons weten!

Meer info?
vragen@fara.be
016 38 69 50