Skip to main content

Roze Wolk Spel

Fara wil jongeren sensibiliseren en een realistisch en genuanceerd beeld geven over de mooie en minder fraaie kanten van tienerzwangerschap en jong ouderschap. Dat doen we met een interactief spel! 

Roze Wolk Spel
Roze Wolk Spel

Doelgroep

2de en 3de graad secundair onderwijs.
Het kan ook gespeeld worden met jongeren tussen 14 en 18 jaar uit leefgroepen van voorzieningen bijzondere jeugdzorg of in het kader van vormingsactiviteiten met jongeren.

Het Roze Wolk spel draagt het WATWAT-label voor jeugdinformatie en wordt ondersteund door De Aanstokerij.

We hebben er veel uitgelegd gekregen. Het was zeer interactief en de 'workshopgevers' waren zeer open.
Amilia, 16

Doel van het spel

  • Het Roze Wolk spel biedt de mogelijkheid om jongeren te sensibiliseren over de impact van een zwangerschap of een kind op hun jonge leven en dit aan de hand van kennisvragen en doe-opdrachten. 
  • Het spel biedt ondersteuning wanneer je als leerkracht rond dit thema aan de slag wil gaan, op een leuke manier!
  • Wordt de klas of school geconfronteerd met een (ongeplande) zwangerschap? Dan kan het spel handig van pas komen om de situatie bespreekbaar te stellen in groep.

Verloop van het spel

Elk groepje spelers wordt tijdens het Roze Wolk spel een personage dat geconfronteerd wordt met een (on)geplande zwangerschap. Het verhaal van het personage wordt concreter doorheen de verschillende fasen van het spel: de ontdekking en bekendmaking van de zwangerschap, de eigenlijke zwangerschap, de geboorte en het jonge ouderschap.
Bij elk goed antwoord en elke correct uitgevoerde opdracht ontvangen de jongeren een suikerboon. Het spel en de personages stimuleren reflectie en nabespreking.

Spelbegeleiding

  • Leerkracht
    Mits het goed doornemen van de bijgevoegde handleiding kan een leerkracht het spel perfect zelf begeleiden. Je kan het spel gratis (mits een waarborg van 25 euro) bij Fara ontlenen, maak hiervoor een afspraak!