Skip to main content

Ongeplande zwangerschap: welke vragen kan ik stellen?

Het is niet altijd evident om te weten hoe en of je bepaalde vragen kan stellen. In wat volgt vind je een heleboel helpende vragen die bruikbaar kunnen zijn in de begeleiding van een ongeplande zwangerschap.

Beleving van de zwangerschap

Creëer een neutrale ruimte waarin je cliënt haar perceptie en beleving kan uitspreken: laat emoties en gedachten de vrije loop. Schrik er niet voor terug om te peilen naar de band met het ongeboren kind als dat oke voor je aanvoelt. Noem het zoals zij het noemt.
Wees aandachtig voor lichaamstaal.

Helpende vragen

 • Hoe voelde je je toen je je zwangerschap ontdekte?
 • Voel je je nu zwanger? Wat betekenen de lichamelijke veranderingen voor jou?
 • Zag je een echo? Hoe voelde je je daarbij?
 • Wat zegt je hoofd? Wat zegt je hart?
 • Wat is echt belangrijk voor je?
 • Met welke keuze denk je, jezelf kennende, best verder te kunnen leven?

Persoonlijke beslissingsstijl

Bevraag hoe je cliënt andere moeilijke keuzes heeft gemaakt of maakt. 

Helpende vragen

 • Hoe ervaar jij de keuze waar je voor staat?
 • Wat heb je nodig om een knoop te kunnen doorhakken? Wat kan helpend voor je zijn om de periode te overbruggen tot aan het doorhakken van de knoop?
 • Neem je eerder gevoelsmatig beslissingen of weegt rationeel denken door?
 • Hoe heb je andere moeilijke keuzes gemaakt? Wat hielp toen om je gedachten en gevoelens te ordenen?
 • Ga je makkelijk iemand opzoeken om te praten over je problemen? Of ben je iemand die liever alleen nadenkt over wat er aan de hand is en wat je wil? Ervaar je de mening van anderen misschien snel als bemoeienis of druk?

Haar relationele omgeving

Exploreer of de mening van bepaalde betekenisvolle anderen ertoe doet voor haar. Indien de zwangerschap nog ‘geheim’ is, bespreek zowel het risico (afwijzing, boosheid, teleurstelling …) als de voordelen (steun, begrip, hulp …) als ze haar omgeving op de hoogte zou brengen. 
Bevraag of je cliënt kan rekenen op mensen uit haar eigen omgeving, ongeacht de keuze.

Helpende vragen

 • Wie is er buiten jezelf betrokken partij?
 • Voor wie zou je welke keuze maken (bv. jezelf, partner, ouders, andere kinderen …)?
 • Op wiens begrip kan je rekenen bij de keuze voor abortus? En bij de keuze voor behoud? Wie kan er voor je zijn als je het nadien moeilijk hebt met je keuze?
 • Welke steun zou je willen krijgen?

De partnerrelatie

Soms brengt de cliënt haar partner mee, soms wil ze hem niet bij de beslissing betrekken. Het kan nuttig zijn om dit te bespreken. Nodig de partner eventueel uit voor een gesprek, samen of apart. Geef de afwezige partner een stem.
Als er een meningsverschil is tussen de twee partners, bevraag in welke mate er marge is voor toenadering of wederzijds begrip. Wat hebben ze nodig om zich te kunnen vinden in de voorkeuropties van de partner?

Helpende vragen

 • Wat zou je kiezen als je enkel rekening moest houden met jezelf? Of met je partner?
 • Wat is je relatie met de vader van je kind?
 • Zie je een toekomst samen?
 • Welke steun verwacht je van hem?
 • Wat is de impact van de keuze op je relatie, bij elk van de keuzes?
 • Onder welke voorwaarden zou je kunnen instemmen met de keuze van je partner (bijvoorbeeld: betere taakverdeling na de keuze voor een extra kind, of begrip bij moeilijke gevoelens na een abortus…)? Wat heb je daartoe nodig van de ander?

Ouderschap

Vraag door over de eventuele onzekerheid van je cliënt over haar kinderwens en/of die van haar partner. Wees alert voor eventuele onzekerheden die je cliënt ervaart rond haar eigen moederrol en de rol van de vader. Sta stil bij eventuele zorgen die zij zich maakt over alleenstaand moederschap of om het ouderschap te moeten delen met een partner met wie zij zelf geen relatie meer wenst.

Helpende vragen

 • Zie je jezelf als moeder? Wat roept dit beeld bij je op?
 • Wat betekent ‘goed (genoeg) moederschap’ voor je? Wat betekent ‘goed (genoeg) vaderschap’?
 • Kan je de opvoeding delen?
 • Welke plaats kan je ex-partner (en/of eventuele nieuwe partner) als vader krijgen?
 • Als hij hier zou zitten, wat zou hij dan zeggen of denken?
 • Hoe kijk je naar alleenstaand moederschap?
 • Hoe zou je later omgaan met vragen van je kind over zijn/haar vader?
Beslissingsproces: lees verder

Hoe begeleid je na de keuze? Lees er alles over op de volgende pagina!