Skip to main content

Ongeplande zwangerschap: na de keuze

Wat heeft je cliënt nodig nadat een keuze over de zwangerschap werd gemaakt? Welke vragen kan je stellen? 

Na de keuze voor abortus

Nazorg na de gemaakte keuze

 • Wat heeft je cliënt nodig om de beslissing uit te voeren en welke ondersteuning wenst ze (bv. iemand om mee te gaan naar het abortuscentrum)?
 • Heeft ze behoefte om haar omgeving op de hoogte te brengen? En zo ja, zoek samen hoe dat te doen.

Nazorg na de abortus

 • Verlieservaring
  Bespreek met je cliënt dat een abortus kan aanvoelen als een verlieservaring. Ze kan, maar hoeft zich niet meteen opgelucht te voelen.
 • Normaliseer
  Normaliseer negatieve gevoelens zoals verdriet, spijt- of schuldgevoelens.
 • Informeer
  Informeer over waar ze terecht kan met vragen, negatieve gevoelens of eventuele verwerkingsproblemen, ook als het op langere termijn (te)zwaar wordt. Wijs op de mogelijkheden van begeleiding om met dit verlies om te gaan: individuele rouw- en psychotherapeuten in haar buurt, begeleidingsgesprekken bij Fara, lotgenotencontact, abortuscentrum, CGG, ...
  Benadruk dat een abortus het normale verloop van een toekomstige zwangerschap niet in de weg staat.

Na de keuze voor behoud

 • Wat heeft zij verder nodig?
 • Wat moet of wil zij weten om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het verdere verloop van de (kwetsbare)zwangerschap en haar nakend ouderschap? Of over haar gedeeld ouderschap met pleegouders of afstand aan adoptieouders?

Informeer over waar ze terecht kan met vragen, negatieve gevoelens of eventuele verwerkingsproblemen, ook als het op langere termijn (te) zwaar wordt.

Aandachtspunten

 • Verlieservaring
  Bespreek met je cliënt dat een ongeplande zwangerschap kan aanvoelen als een verlieservaring: verlies van een ideaalbeeld van hoe ze zich een geplande stabiele gezinssituatie had voorgesteld. Het is dus ook normaal dat dit onzekerheid en vragen oproept.
 • Ondersteuningsmogelijkheden
  Bespreek prenatale en postnatale ondersteuningsmogelijkheden (Expertisecentrum Kraamzorg, Kraamhulp, Kind en Gezin, CKG, lotgenotencontact voor tienerouders…). Of verwijs begeleid door naar een dienst voor pleegzorg of adoptie waar zij terecht kan voor extra ondersteuning.