Skip to main content

Mijn cliënt met een verstandelijke beperking heeft een kinderwens, wat nu?

Verlangen naar een kind bij deze kwetsbare doelgroep roept vaak vragen en bezorgdheden op bij de betrokken hulpverleners. Kan mijn cliënt wel voor een kind zorgen? Weet hij waarvoor hij kiest, heeft hij wel een realistisch beeld van het ouderschap? Mag ik als hulpverlener het thema wel bespreekbaar maken of maak ik dan slapende honden wakker?

Uitdaging

Het thema plaats je als hulpverlener waarschijnlijk voor heel wat uitdagingen. Het is moeilijk om een concrete en correcte inschatting te maken over wat het mogelijke ouderschap met je cliënt zal doen, hoe het zal verlopen. Mogelijks ervaar je heel wat bezorgdheden bij het idee dat je cliënt moeder of vader wordt. Daarnaast vraagt het gespreksvaardigheden om je cliënt te helpen te komen tot een geïnformeerde keuze rond kinderwens. Bovendien bots je daarbij misschien op je persoonlijke waarden over wat ‘verantwoord ouderschap’ inhoudt of op de visie van je team of organisatie.

Praat erover

Waarom zou je als hulpverlener het thema kinderwens op tafel leggen?

- Weet dat je cliënt met vragen zit, al dan niet openlijk. Het hebben van een eventuele kinderwens is een normaal en universeel gegeven, ook bij mensen met een beperking.

- Omdat je zodoende de kans geeft tot gesprek over uitstel of afstel van de kinderwens. Zo verklein je ook de kans om voor een voldongen feit te staan als je cliënt (ongepland) zwanger is.

- Omdat je de kans neemt om een eventuele kinderwens vroeg genoeg bespreekbaar te stellen en je daarmee je de bereidheid om ook later steun te vragen en te accepteren vergroot

Hoe bespreek je de kinderwens?

- Laat de wens van je cliënt er gewoon zijn. Geef je cliënt de ruimte om op verhaal te komen. Niet elke wens kan en hoeft immers tot vervulling te komen. Daarnaast is het hebben van een kinderwens een normaal en universeel gegeven.

- Verken samen met je cliënt de betekenis van de wens. Stel open vragen: wat maakt dat je een kindje zou willen? Van waaruit wil je zo graag een kindje?

- Betrek het gesprek van de kinderwens mee in het praten over de toekomst. Hoe ziet de cliënt zijn toekomst, welke dromen, verwachtingen horen hierbij?

- Vraag desnoods tijd om te exploreren: normaliseer en maak duidelijk dat het belangrijk is om goed na te denken over, om te wikken en wegen. Betrek ook anderen uit de omgeving om hierover na te denken.

- Spreek gerust je bezorgdheid uit als hulpverlener (en eventueel zelf als moeder of vader), toon je betrokkenheid.

- Meer helpende vragen? klik hier.

Huur de Real Care Baby bij Fara

Soms helpen visuele en concrete hulpmiddelen goed om iets heel begrijpelijk te maken, zoals ervaringsgericht leren door de ontlening van een Real Care Baby. Meer informatie rond de ontlening van de real care baby, vind je hier

Draag het niet alleen

Vermoedelijk kan je cliënt, samen met zijn/haar partner, de zorg voor een baby en later voor een kind, dat mogelijks zijn mentale leeftijd overschrijdt, niet alleen aan. Ook jij als hulpverlener hoeft dit niet alleen te dragen. Leg contact met anderen uit het sociale netwerk (mogelijks de ouders) of het professionele netwerk van uw kind. Of contacteer Fara voor een luisterend oor en extra tips om het gesprek aan te gaan.

Hulpverlener Anja ontleende samen met haar cliënt de oefenbaby
Vorming: 'Help mijn cliënt wil een kind'