Skip to main content

Doorverwijzing bij zwangerschapskeuzes

Fara werkt regelmatig samen met verschillende organisaties. We lijsten ze hier voor je op. 

Een goed gesprek

 • Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)
  Een CAW is er voor alle vragen en problemen rond welzijn: relatieproblemen, geldproblemen, vragen in verband met criminaliteit. Het CAW zorgt voor informatie, advies, hulp, opvang en begeleiding.
  www.caw.be
   
 • Jongerenadviescentra (JAC)
  Een JAC wil jongeren tussen 12 en 25 jaar helpen met al hun kleine en grote vragen en problemen. Jongeren kunnen er zelf binnenspringen om met een medewerker te praten. Als het JAC niet kan helpen, verwijst het de jongere door naar een andere dienst, zoals het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg.
  www.jac.be

Abortuscentra in Vlaanderen

Hulp bij verwerking abortus

 • Fara
  Fara biedt specifieke groepsbegeleiding voor vrouwen met een abortuservaring. Ervaring leert dat sommige vrouwen na abortus behoefte hebben aan een gesprek met iemand die hetzelfde meemaakte. Blijf ook jij zitten met vragen, twijfels, schuldgevoelens, verdriet of andere emoties die je makkelijker zou kunnen delen met vrouwen die ook een abortus doormaakten? Dan kan je bij Fara terecht voor lotgenotencontact. Tijdens deze groepsgesprekken kan er gesproken worden over beleving en betekenisgeving. Een Fara-medewerker begeleidt het proces.
 • Fiom
  Fiom is een soortgelijke organisatie als Fara, maar dan in Nederland. Je kan er terecht voor online hulpverlening rond oa. abortusverwerking. Ze hebben ook een aparte website voor tienermoeders.
  www.fiom.nl
  www.tienermoeders.nl

Vlaamse adoptiediensten

Voor alle vragen over binnenlandse adoptie, voor vrouwen die adoptie overwegen kan je terecht bij Het Adoptiehuis.
www.adoptiehuis.be

Pleegzorg Vlaanderen

In ieders leven loopt het wel eens moeilijk. Soms kunnen de problemen zo hoog oplopen dat ouders tijdelijk niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Dankzij pleegouders kunnen ouders er weer bovenop geraken, zodat ze hun ouderrol weer met nieuwe kracht kunnen opnemen.

www.pleegzorgvlaanderen.be

Kwetsbare zwangerschappen

 • Parel
  Leuvense Hulpverlening bij Zwangerschap en Vroeg Ouderschap
  www.pareleuven.be
   
 • Perinti
  Perinataal netwerk Tienen. Je kan hier terecht met alle niet-medische vragen die met zwangerschap en jong-ouderschap te maken hebben.
  www.wgcvierkappes.be/
   
 • Panza 
  Perinataal Antwerps Netwerk, site voor de Antwerpse hulpverlener die wil verwijzen voor pre- en postnatale zorg
  https://www.panza.be/
  Je vindt er ook interessant flowcharts terug voor doorverwijzing en wat te doen in concrete situaties (vb. tienerzwangerschap, zwangeren zonder wettig verblijf,...). 
   
 • Geweld en zwangerschap
  Deze website geeft informatie over geweld tijdens de zwangerschap. Meestal is een zwangerschap een aangename, rooskleurige periode. Maar dat is jammer genoeg niet altijd het geval... in sommige relaties ontstaat of verergert partnergeweld net op dit moment.
  www.geweldenzwangerschap.be
   
 • Mobiele tienermoederwerksters Gent
  Ondersteuning in verschillende domeinen voor tienerzwangeren tot 20 jaar en tienerouders tot 25 jaar in de regio Gent.
  https://lejo.be/tienerouders/teens-activiteiten/
   
 • Aquarelle Brussel
  Pluridisciplinair team dat, in samenwerking met de prenatale raadpleging en de kraamkliniek van UMC SINT-PIETER, een globale begeleiding aanbiedt bij de geboorte aan vrouwen, vaak met een migratieachtergrond, die in bestaansonzekerheid leven en geen toegang hebben tot de sociale zekerheid (zonder papieren, zonder ziekenfonds, zonder inkomsten, in transit, vluchtelingen, enz.)
  https://www.aquarelle-bru.be/

Kraamzorg

 • Expertisecentra Kraamzorg: Elk van de 6 expertisecentra kraamzorg heeft een documentatiecentrum met boeken en beeldmateriaal over zwangerschap, geboorte, kraamtijd, borstvoeding, opvoeding. Ze geven een deskundig antwoord op vragen over kraamzorg, de babyverzorging, de dienstverlening rond zwangerschap en geboorte in de regio. Ze hebben een aanbod aan kraammateriaal. Ze organiseren workshops en infosessies voor zwangeren en jonge ouders. Ze geven vorming en bijscholing voor professionele zorgverleners.
  www.expertisecentrakraamzorg.be
   
 • Familiehulp
  Familiehulp zorgt voor integrale kraamzorg; hiervoor staan de kraamverzorgenden garant. De kraamverzorgenden zijn professioneel opgeleid en gespecialiseerd in de kraamzorg. Ze staan borg voor een discrete en kwaliteitsvolle begeleiding tijdens de kraamperiode.
  www.familiehulp.be
   
 • Landelijke thuiszorg
  Deskundige kraamverzorgenden staan in voor hulp op maat. Zij zijn specifiek opgeleid, betrouwbaar en gebonden aan het beroepsgeheim.
  Kraamzorg biedt zorg op maat rond de geboorte bij :een thuisbevalling, een ziekenhuisbevalling, een meerling,een vroeggeboorte, een keizersnede en begeleiding bij borstvoeding.
  www.landelijkethuiszorg.be

Hulp bij de opvoeding

 • Kind en Gezin
  Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.
  www.kindengezin.be
   
 • Huizen van het Kind
  Een kwalitatief partnerschap tussen verschillende lokale organisaties met uiteenlopende diensten voor ouders en kinderen
  www.huizenvanhetkind.be
   
 • Opvoedingswinkels
  De opvoedingswinkels helpen ouders aan algemene informatie over opvoeding en ontwikkeling. Ouders kunnen hier ook terecht voor een gesprek over de opvoedingssituatie. Verder organiseren ze allerlei activiteiten over opvoeding. Je vindt een opvoedingswinkel in de buurt via:
  www.groeimee.be

Moeilijke gezinssituaties

 • Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)
  Gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen hier tijdelijk terecht om moeilijke periodes in de opvoeding door te komen. Zij begeleiden het gezin bij hen thuis of bieden tijdelijke opvang van het kind aan in een leefgroep van het centrum.

  Voor intensievere begeleiding (tot 3x/week) kunnen tiener- of kwetsbarezwangeren vanaf 8 maanden of jonge ouders terecht met hun baby tot 6 maanden gebruik maken van gratis Amberbegeleiding. Een aanrader!
  www.ckg.be

 • Centra integrale gezinszorg (Cig)
  De Centra voor integrale gezinshulp bieden hulp aan gezinnen en gezinsleden met ernstige opvoedingsproblemen. De begeleiding richt zich op het gezin als geheel. De mogelijkheid bestaat om een geheel gezin residentieel op te vangen. De hulpverlening bestaat uit intensieve opvoedingshulp en gezinszorg en grijpt in op dieperliggende problemen dan dat gezinsondersteuning en opvoedingsondersteuning dit doen. Sommige CIG's hebben een leefgroep uitsluitend voor tienerouders(*). http://www.cigvlaanderen.org/contact/
  • Cig De Vogelzang (Brussel)
  • Cig Nestel (Kortrijk) www.cignestel.be
  • Cig De Zeshoek vzw (Lommel)
  • Cig De Merode* (Kasterlee)
  • Cig Ten Anker* (Oostende)
  • Shelter* (Leuven)
  • Cig Sint Jan Baptist* (Gent)
    
 • Diensten begeleid zelfstandig wonen
  Begeleid zelfstandig wonen kan aangevraagd worden via de toegangspoort vb via het JAC of CLB. 

Prenatale screening en prenatale diagnose

 • Prenatale screening
 • Contactgroepen
  • Stuurgroep van ouders met kind met syndroom van Down: afdeling van Inclusie Vlaanderen
   www.downsyndroom.eu
  • Vzw die herinneringsdozen maakt, praatgroepen en evenementen organiseert voor ouders die een kind verliezen tijdens of kort na de zwangerschap
   www.berrefonds.be
  • Aanspreekpunt voor iedereen die te maken krijgt met een handicap
   www.gezinenhandicap.be
  • Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek (Cozapo)
   www.cozapo.be 
  • Zelfhulpgroep van en voor ouders van een overleden baby
   www.metlegehanden.be
    
 • Centra Menselijke Erfelijkheid
  • Universitaire Instelling Antwerpen,
   Medische Genetica
   Prins Boudewijnlaan 43,
   2650 Edegem
   03 275 9774
    
  • Vrije Universiteit Brussel
   Medische Genetica
   Laarbeeklaan 101,
   1090 Brussel
   02 477 60 71
    
  • Universitaire ziekenhuis Gent, OK 5
   Centrum Medische Genetica
   De Pintelaan 185,
   9000 Gent
   09 332 3603
    
  • Universitair Ziekenhuis Leuven
   Centrum Menselijke Erfelijkheid
   Herestraat 49,
   3000 Leuven
   016 34 59 03

Verwijsnetwerk rouwtherapeuten

Fara beschikt over een netwerk van therapeuten en psychologen gespecialiseerd in rouw. Contacteer ons voor meer informatie.