Skip to main content

Counseling als basis!

Bij Fara gebruiken we counseling als basis voor onze gesprekken. Maar wat is dat nu juist? 

Wat is counseling?

Counseling is een laagdrempelige vorm van emotionele hulpverlening. 
Het is...

 • het begeleiden van een cliënt of patiënt * tijdens een moeilijke levenssituatie
  Bij Fara gaat het meestal om een beslissing rond een ongeplande zwangerschap of prenatale diagnose.
   
 • een uniek proces van voortdurend afstemmen op de noden (vragen, twijfels, bezorgdheden, onduidelijkheden) van je cliënt of patiënt.
   
 • focust niet op de uiteindelijke beslissing, maar op het optimaliseren van het beslissingsproces zelf.

* Cliënt/patiënt verwijst hier naar (jonge) vrouw, maar heeft ook betrekking op de partner en/of ouders (van tienerouders).

Doel van counseling?

 • Exploreren van alle opties
 • Ruimte creëren voor alle gevoelens en gedachten
 • Bevragen welke informatie je cliënt of patiënt nog nodig heeft
 • Rust en structuur brengen

Wat is jouw rol?

Als counselor is jouw rol om de keuze te verhelderen en het beslissingsproces te faciliteren. Dat doe je met volgende basisattitude:

• Onvoorwaardelijk luisterend
• Betrokken
• Open
• Uitnodigend – (onder-)steunend

Volgens het model van Shared Decision Making

Wil je meer weten over counseling bij zwangerschapskeuzes? We geven regelmatig vormingen waarin dit steeds aan bod komt. Bekijk onze kalender voor het vormingsaanbod!

Reflectie

Welke aspecten komen al aan bod in je gesprekken?
Welke aspecten komen minder naar voor?
Wat maakt dat deze aspecten minder aan bod komen?

Wat zijn je sterktes en aandachtspunten als counselor?
Wanneer komt deze basisattitude bij jou in het gedrang?
Of wanneer kan je ze net heel goed handhaven?