Skip to main content
Door thuiswerk icm. quarantaines zijn we niet altijd vlot bereikbaar via telefoon. Geraak je niet meteen binnen? Spreek een voicemail in of stuur een mailtje naar vragen@fara.be

Beslissingsproces PND: na de keuze

Na de keuze voor behoud of afbreking heeft je patiënt of cliënt uiteraard nood aan een degelijke vorm van nazorg. 

Na de keuze voor behoud

Verwijs hen door naar de juiste/beschikbare contactpersonen intern (medische en paramedisch) of extern (gespecialiseerde artsen en diensten,
lotgenoten, ondersteunende organisaties…). Bevraag zeker wat ze verder nog nodig denken te hebben? Wat moeten zij weten om zo goed mogelijk voorbereid te zijn?
Geef  informatie over waar ze terecht kunnen terecht met hun twijfels, negatieve gevoelens of eventuele verwerkingsproblemen op langere termijn. 

Aandachtspunten

 • Heb aandacht voor het (mogelijke) rouwproces omwille van verlies van hun ‘perfecte kind’.
 • Informeer hen over hoe de zwangerschap, de bevalling, de eerste dagen na de geboorte verder zullen verlopen; hoe ze zich kunnen voorbereiden.
 • Toets af of zij contact willen opnemen met lotgenoten, extra informatie nodig hebben …
 • Maak regelmatig ruimte om specifieke vragen, twijfels en angsten te bespreken.

Na de keuze voor afbreking

 • Wat moeten zij weten om zo goed mogelijk voorbereid te zijn? Verwijs door naar de juiste/beschikbare contactpersonen:
  • vroedvrouw
  • sociale dienst
  • psycholoog
  • huisarts
  • gynaecoloog
  • levensbeschouwelijke medewerkers
  • ...
 • Hoe willen zij dit afscheid vorm geven? Wat is wettelijk mogelijk (inzake naamgeving, erkenning, begraving …)?
 • Wat zijn de verschillende opties in het betrokken ziekenhuis?
 • Welke verdere hulp kunnen ze hierbij krijgen (sociale en/of levensbeschouwelijke dienst …)?

Na de afbreking

 • Waar kunnen zij (ook op een later moment nog) terecht met hun twijfels, negatieve gevoelens of eventuele verwerkingsproblemen?
 • Hebben zij nood aan verdere begeleiding?
 • Wijs op bestaande mogelijkheden om met deze verlieservaring om te gaan:
  • interne initiatieven of contactpersonen
  • extern verwijsnetwerk:
   • Fara
   • Rouwtherapeuten
   • Contactgroep Cozapo
   • Met lege handen…
 • Wees beschikbaar voor verder contact; toon betrokkenheid, bv. via kaartje of mail (persoonlijk of van de dienst).