Skip to main content

Beslissingsproces PND: diagnostische test of niet?

Reflectie

Wat vind jij dat je patiënten moeten doen bij een verhoogd risico na screening? Bestaat binnen het zorgpad de keuzevrijheid om niet voor een diagnostische test te kiezen?
Wat als je patiënten niet zouden kiezen voor een diagnostische test?

 • Welke afspraken maak je vervolgens met hen rond verdere opvolging van de zwangerschap?
 • Wat als je tijdens volgende echo’s iets opmerkt dat wijst op een afwijking?
Beslissingsproces PND: lees verder

Een diagnose is gesteld. Zwangerschap afbreken of behouden? Hoe begeleid je deze keuze? Lees er alles over op de volgende pagina!

Kiezen voor diagnostische testen of niet? Wat doe ik met het resultaat van een diagnostische test?
We geven je enkele handvatten en aandachtspunten om deze vragen als hulpverlener te begeleiden.

Diagnostische test of niet?

Toets af of je patiënten voldoende informatie hebben over de inhoud, procedure, voor- en nadelen van de test, miskraamrisico…Verhelder en weeg samen af:

 • Willen zij zekerheid? Hoe kijken ze naar onzekerheid in het verdere verloop van de zwangerschap?
 • Wat betekent het voor hen als zou blijken dat ze bij de geboorte een kindje met een handicap zouden krijgen?
 • Wat is hun motivatie voor de test: zich eventueel voorbereiden op een kindje met een handicap of kunnen kiezen voor afbreking van de zwangerschap?
 • Wat is voor hen een groot/klein risico? Wat is een aanvaardbaar risico?

Vragen bij de diagnose

Als je patiënt een prenatale diagnose heeft gekregen, is het eerst en vooral belangrijk om ruimte te maken voor de emotionele impact die dit met zich meebrengt. We geven je verder nog een paar tips:

 • Zorg dat je patiënten een zo correct en volledig mogelijk beeld krijgen van de gevonden afwijking
 • Geef aan hoe en waar ze bijkomende informatie kunnen vinden (CME’s, betrouwbare websites, lotgenoten…)
 • Benadruk dat zelfs een vrij accurate beschrijving van de afwijking geen zekerheid zal kunnen geven over hoe hun kindje door de afwijking beperkt zal zijn
 • Nodig ouders uit om stil te staan bij welke betekenis deze diagnose heeft voor hen
 • Bevestig dat de diagnose sluitend is, maar steun patiënten wanneer ze toch een second opinion willen
 • Bespreek wat de verschillende opties zijn bij deze diagnose (behandeling in utero, postnatale opvolging, zwangerschapsafbreking …)
 • Heb oog voor eventuele nood aan verdere psychosociale ondersteuning in het omgaan met de diagnose