Skip to main content

Beslissingsproces PND: afbreken of niet?

Beslissingsproces PND: lees verder

Hoe begeleid je na je patiënt of cliënt een keuze maakte om al dan niet tot zwangerschapsafbreking over te gaan? Lees er alles over op dezepagina!

Hoe begeleid je een patiënt of cliënt die moet beslissen om de zwangerschap voort te zetten of af te breken? We geven je enkele aandachtspunten en helpende vragen. 

Aandachtspunten

 • Benoem de verschillende opties (behoud of afbreken) op een evenwaardige manier.
 • Zorg dat ze duidelijkheid krijgen over het beleid en de visie van het betrokken ziekenhuis rond de mogelijke keuzes bij deze diagnose.
 • Nodig hen uit om de ethische en existentiële dimensie te exploreren. Bv. speelt geloofsovertuiging, een rol in hun beslissing?
 • Toets af wat je patiënten/cliënten kan helpen bij deze beslissing en geef betreffende informatie mee:
  • contact met specialistartsen
  • lotgenoten
  • verdere counseling
  • ...
 • Benadruk dat er tijd is om een beslissing te nemen. Maar spreek wel een tijdsperspectief af.

Helpende vragen

 • Hoe zien jullie het leven met een kind met een ernstige afwijking?
 • Hoe kijken jullie aan tegen het eventueel afbreken van een zwangerschap?
 • Wat voelen jullie daarbij? Waar zijn jullie (ieder) bang voor?
 • Wat zouden jullie nodig hebben om voor het opvoeden van dit kindje te kunnen kiezen?
 • Wanneer zouden jullie voor een zwangerschapsafbreking (kunnen) kiezen?
 • Hoe erg verschillen jullie als partners hierover van mening?
 • Hoe kijk je naar de maatschappelijke beeldvorming inzake handicap enerzijds en zwangerschapsafbreking anderzijds? Heeft dit invloed op jullie beslissingsproces?
 • Ervaren jullie druk van buiten af om te kiezen voor één specifieke optie?