Skip to main content

Beslissingsproces ongeplande zwangerschap begeleiden

We overlopen stap voor stap waarmee je best rekening houdt als je een beslissingsproces bij zwangerschapskeuzes begeleidt. 

Wat is het doel van het beslissingsproces?

 Een zo neutraal mogelijke ruimte creëren om

... alle opties te verkennen en twijfels, verlangens, onzekerheden en angsten uit te spreken;
... de gevoelens van ongewenstheid rond deze zwangerschap ter sprake te kunnen brengen of om net ruimte te mogen maken voor het onverwachte;
... het ideaalbeeld van de roze wolk in realistisch perspectief te brengen.

Reflectie
 • Heb je het gevoel dat je binnen je professionele omkadering een zo neutraal mogelijke ruimte kan bieden?
  Wat helpt je? Wat belemmert je eventueel?
 • Wat roept ‘ongeplande zwangerschap’ bij jou op? Wat roept ‘tienerzwangerschap’ bij jou op?
  Raakt jou dit op persoonlijke wijze (bv. als mens, als vrouw, als partner, als moeder…)?
 • Heb je een uitgesproken mening over abortus? Over behoud indien het kindje ongewenst is? Over tienerouderschap?
 • Deel je een ervaring met het thema die (on)bewust van invloed is op hoe je tegenover je cliënt staat?

Tijdsperspectief en opties

Behoud

De cliënt beslist om de zwangerschap te behouden en zal zelf instaan voor de opvoeding.

Abortus

 • Tot 12 weken na de bevruchting (= 14 weken na eerste dag van laatste menstruatie)
 • de vrouw heeft wettelijk het beslissingsrecht
 • in een erkend abortuscentrum of bepaalde ziekenhuizen
 • minimaal 6 dagen verplichte bedenktijd tussen het intakegesprek (in dit centrum of ziekenhuis) en de ingreep.

Na 12 weken: in een erkend buitenlands centrum. Dat kan oa. in Nederland, Engeland, Spanje of Amerika.

Pleegzorg

Zorg tijdelijk delen met een pleeggezin, begeleid door een dienst voor pleegzorg,
met behoud van ouderrechten.

Adoptie

Afstand doen van het kind en ouderrechten mits bedenktijd en afstandsbegeleiding
door een adoptiedienst.

Aandachtspunt
Indien je cliënt aangeeft adoptie of pleegzorg te overwegen, verwijs dan door naar de betrokken dienst. Ze hoeft nog niet zeker te zijn van haar besluit, maar kan een of meerdere verkennende gesprekken hebben die haar kunnen helpen te komen tot een besluit.

Een beslissingsproces in drie stappen

 1. Achterhaal de exacte zwangerschapsduur en spreek in het licht daarvan een tijdsperspectief af.
 2. Toets af of je cliënt alle opties kent en begrijpt.
 3. Bepaal met welke deelaspecten je cliënt het meest worstelt (zichzelf, de partner, de omgeving …).

Stel je cliënt gerust
Zelfs al is de tijd beperkt, doorgaans kan ze nog tijd maken om even niets te ‘moeten’ beslissen en zo helder mogelijk op een rijtje te krijgen wat ze precies denkt en voelt.

Erken dat je cliënt voor een moeilijke beslissing staat.

Ont-schuldig
Een ongeplande zwangerschap overkomt je. Benoem en normaliseer verwardheid en ambivalente gevoelens na deze shock.

Stel open vragen. Overloop samen de verschillende scenario’s.

Beslissingsproces: helpende vragen

Lees hier welke vragen je allemaal kan stellen!

Beslissingsproces bij jongeren

Hoe begeleid je jongeren die ongepland zwanger zijn? Lees er alles over op de volgende pagina!