Skip to main content

Vorming 'Zwangerschapsverlies. Als het anders loopt dan verwacht...'

In de vorming 'verwerking van zwangerschapsverlies' komen zowel miskraam, zelfgekozen verlies (abortus en zwangerschapsafbreking na prenatale diagnose) en doodgeboorte aan bod.

Hulpverleners weten niet altijd goed hoe ze met deze thema’s moeten omgaan of hoe zij ouders kunnen ondersteunen om dit verlies een plaats te geven.

We vallen stil bij vragen als:

  • Hoe rouwen mensen algemeen?
  • Hoe rouwen mensen die hun zwangerschap of kind verloren?
  • Hoe vang je signalen op?
  • Op welke mythes botsen we?
  • Wat als het je patiënt/cliënt overkomt?
  • Wat als je patiënt/cliënt er zelf kiest voor kiest?

Daarbij bieden we handvatten rond:

  • Ruimte maken voor rouw en verlies
  • Ruimte maken voor verborgen rouw bij onzichtbaar verlies.
  • Begeleiden in het anders leren verbinden

We reiken zowel een theoretisch kader aan rond rouw en verlies, als praktische handvatten en reflectie-oefeningen voor dit soort van begeleidingen.

Programma

9u – 9u30             Onthaal met koffie

9u30 – 11u           Welkom en kennismaking met elkaar en de thematiek

Wat verstaan we onder perinataal verlies? Welke vertrouwde elementen herkennen we uit een klassiek rouwproces? En welke signalen komen we tegen die verborgen rouw doen vermoeden?

11u-11u15: Koffiepauze

11u15 -12u30        Rouwverwerking bij zelfgekozen (onzichtbaar) verlies

Ook bij een abortus om psychosociale redenen of een zwangerschapsafbreking na een prenatale diagnose spreken we (vaak) van een rouwproces. We geven inzicht in hoe dit door cliënten wordt ervaren en hoe we hier als professionals mee kunnen omgaan.

12u30-13u15: Lunchpauze

13u15-14u45           De stem van ervaringsdeskundige(n)

Gastspreker Marleen Vertommen getuigt over haar persoonlijke ervaring en stelt als voorzitster de organisatie ‘Met Lege Handen’ voor. Ze geeft ook mee ‘wat helpt’. Daarnaast lichten we ook kort andere relevante organisaties toe die lotgenotencontact faciliteren.

14u45-15u: Koffiepauze

15u-16u15            Psycho-sociale begeleidingsaspecten bij zwangerschapsverlies

Wat is onze rol als professional? Hoe kunnen wij concreet ondersteunen? We vertrekken vanuit de expertise van Fara en zoemen in op aandachtspunten op vlak van houding en vaardigheden in – zingevende - gespreksvoering. 

16u15 - 16u30          Afronding

Lesgevers

Katleen Alen, stafmedewerker Fara
Sindy Helsen, stafmedewerker Fara
Externe sprekers: Marleen Vertommen (Lege Handen vzw)

Doelgroep

Professionelen uit de welzijns – en gezondheidssector die door hun beroep in aanraking komen met vrouwen of koppels die geconfronteerd worden met zwangerschapsverlies.

Aanwezigheidsattest

Een betalings- en aanwezigheidsattest wordt meegegeven op de vormingsdag. Deze vorming telt 5u15min vormingsuren.

Kostprijs

De deelnameprijs is 90 euro.
Je inschrijving is definitief na overschrijving op rekeningnummer BE32 7364 0355 2602 BIC: KREDBEBB met vermelding ‘naam + zwangerschapsverlies.

Inschrijven

Schrijf je in via onderstaand inschrijvingsformulier, je ontvangt vervolgens een mailtje met de betalingsgegevens.
Let op, je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.