Skip to main content

Studiedag 'Welkom in moederland?'

Schrijf je nu in voor deze veelzijdige studiedag! Tijdens deze dag zullen we een brug slaan tussen de existentiële ervaringen bij begin van leven aan de ene kant, en hulp- en zorgverlening aan de andere kant.

Kinderwens, zwangerschap en geboorte zijn existentiële ervaringen en aanleiding tot vele keuzes.
Ouders maken deze keuzes op basis van complexe informatie, in een taal die niet altijd aansluit bij hun ervaring en in een zorgcontext die sterk gemedicaliseerd is. Tegelijk is er in zorg- en hulpverlening een (nieuwe) aandacht voor de plaats van zingeving en spiritualiteit, al is dat veelal beperkt tot chronische hulpverlening of zorg bij het levenseinde.

De dag is zowel theoretisch als praktisch opgebouwd, vanuit een multidisciplinaire invalshoek.

Programma

08u30                    Welkom met koffie

9u                          Inleiding door Fara vzw - Sindy Helsen & Katrien Ruytjens
                              Ervaringen bij Fara  en centrale vraagstelling van de dag

9u15                     Repliek door Inge van Nistelrooij
Over de plaats van zingeving en spiritualiteit in maternity care, vanuit zorgethisch perspectief

9u35                     Begripsverheldering door Johan Vander Vloet
Levensvragen en spiritualiteit in de wereld vandaag: wat bedoelen we eigenlijk? 

10u10                   Intermezzo: Jan Mertens over de existentiële bodem van leven zonder kinderen

10u20                   Koffiepauze – Koen van Loocke

10u40                   Spirituality and pregnancy – Susan Crowther
Changing perspectives on pregnancy care and choices (lezing in het Engels)

11u40                   intermezzo: Le Coeur a Marée Basse door Noëmi Willemen      

11u50                   ‘Op leven en dood’ – door Siebrecht Vanhooren
Kijken naar zwangerschapskeuzes vanuit de existentiële psychologie van Yalom
                     
12u40                   Lunch  -  signeersessie ‘Een kind beleven’ - Judith Cockx               

13u30-14.30        Workshops ronde 1

14.30u-14.45u      Koffiepauze

14u45 -15u45       Workshops ronde 2

15u45-16u            Afsluitende reflectie - Fara

Doelgroep

Vroedvrouwen, psychologen, sociaal werkers, artsen, docenten, pastores en medewerkers zinzorg

Over de workshops

Workshop 1: Rituelen als verbeelding van het onzegbare (Katleen Alen en Joanna Wojtkowiak)

Workshop 2: Zingevende gespreksvoering  (Marjoleine Vosselman)

Workshop 3: Ruimte voor het Onverwachte  (Sindy Helsen)

Workshop 4: An ecology of pregnancy  (Susan Crowther)

Kostprijs

De deelnameprijs bedraagt 100 euro (voor studenten 75 euro). De inschrijving is pas definitief na overschrijving op rekeningnummer BE32 7364 0355 2602 BIC: KREDBEBB met vermelding ‘naam + Studiedag2018’.